วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะวิชาชีพการปฏิบัติการในสถานประกอบการ สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งในด้านเนื้อหาวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยี บุคลิกภาพ และการวางตัวในการทำงาน รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ.ประสานความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต.ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล Thai.Obayashi.Corp.,.Ltd.(บริษัท นันทวัน จำกัด) คุณปาณิสรา ไชยคำภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.แท็คซแอ็คเคานติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สถานประกอบการมีความต้องการ และอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา.ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *