วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อของนักศึกษา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ในการนี้ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *