วันที่ 2-3 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสืออุทยานแห่งชาติภูพาน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรสโมสรนักศึกษาให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมมีประสิทธิภาพ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานและการทำงานในอนาคต ในการนี้ อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และทีมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *