วันที่ 19 มกราคม 2566 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกประสบการณ์การตรวจสอบและรับรองงบการเงิน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชชานันท์ ภาโสภะ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์  ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โดยมี ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ฐานิตย์ เกษร และอาจารย์ทิพวรรณ ศิริมาตร เป็นผู้ควบคุมกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *