วันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมทฤษฎีพื้นฐานทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อใช้ในการต่อยอดในการวิเคราะห์ปัญหาทางกลศาสตร์ของแข็ง (Solid Mechanics) ณ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของชิ้นส่วนวิศวกรรม สร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมบัติของชิ้นงานด้วยการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ จันทร์ชื่น และอาจารย์ ดร.คุณานนต์ ศักดิ์กำปัง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากร 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *