วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมการพัฒนาวิพากย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) ภายใต้โครงการการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *