วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการ ด้วยการเพิ่มทักษะการวางแผน คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา (เก่งงาน เก่งคน เก่งแก้ปัญหา) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการทางวิชาชีพ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมความรู้การเป็นผู้ประกอบการในวิชาชีพ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การฝึกทักษะนอกห้องเรียน และการเสริมสร้างประสบการณ์จริง โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์โดยความร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า เบสท์ ผู้จำหน่าย โตโยต้า จำกัด (พังโคน) และศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยความร่วมมือกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 2000 ในการนี้  ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *