วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ Presentationณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาองค์กรต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคุณทินกร พรมดีมา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง“เทคนิคการออกแบบ Presentation Infographic เพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ” ในการนี้ ผศ. ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *