วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมงานวัดละเอียด ณ ห้องปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้และเข้าใจพื้นฐานด้านวิศวกรรมงานวัดละเอียด สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภิชาติ แสนรัษฎากร อาจารย์ณพรรศกร จรทอง อาจารย์ ดร.กลไกร นาโควงค์ อาจารย์อรรถพล ไชยรา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน ในการนี้ อาจารย์ ดร.เสกสรร พลสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *