วันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมการพัฒนายกร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ภายใต้โครงการการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และนำไปพัฒนาปรับปรุงในการวิพากษ์หลักสูตรขั้นตอนต่อไป ในการนี้ ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *