วันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2565 นักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ คณะอุตสาหกรรมเละเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานและพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาของนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดทำโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสได้เรียนต่อสายอาชีพชั้นสูง โดยมีจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาของนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา พร้อมกันนี้ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายวรรัตน์ มณีสาย นางสาวภัทราภรณ์ ไทยเอื้อ นายประวัติ วรรณขาว และนายชัยชนาธิป ดวงศรี นักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ คณะอุตสาหกรรมเละเทคโนโลยี ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *