วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์  2566 อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำทีมโดย อาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ.ดร.จักเรศ เมตตะธำรงค์ ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ ดร.ชารินี ไชยชนะ อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ และอาจารย์ ดร.มีแสน แก่นชูวงศ์ นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมจำนวน 18 คน ศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว เมืองชิชิโอกะ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารธุรกิจและการทำวิจัยในระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *