วันที่ 12 – 25 มีนาคม 2566 คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย อาจารย์ ดร.มีแสน แก่นชูวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรเครือข่าย ARIT อบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ METAVERSE โลกเสมือนจริง สู่ห้องเรียนเสมือนจริง  “Minecraft Education”.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรม ที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคต ให้กับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse ให้กับผู้เรียนได้ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 25 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสว่างแดนดิน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *