วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนายกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) โดยการประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ผศ.สุกัญญา ดวงอุปมา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  คุณปรารถนา วิชาพูล ผู้จัดการ  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณปรีชา มายูร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลพังโคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *