วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี วิทยา ศรีนามล ผู้จัดการสำนักงานเอไอเอ จ.มุกดาหาร ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคุณสุรัตยา ขำประดิษ IPG Mediabrands Thailand คุณปริษา ยิ่งธนะดำรง Software..Development Manager ผศ.ดร.ชลีนุช คนซื่อ ผศ.ดร.ชารินี ไชยชนะ อาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ อาจารย์ ดร.อนุชาวดี ไชยทองศรี อาจารย์มานิตย์ สานอก อาจารย์กมล ช่วยรักษา อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ อาจารย์สีตลา วงศ์กาฬสินธุ์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *