วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมบริการชุมชน ตรวจสอบสาเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ณ วัดป่านาสีนวล – วัดป่าวิสุทธิยาราม เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมทั้งทำการแก้ไขและติดตั้งอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ได้ฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ และทักษะที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังค นำโดย อาจารย์เจษฎา พรหมเกษ คุณธานีรัตน์ ร่มเกษ และนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *