และผู้ปกครองนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะอุตสาหกรรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เตรียมพร้อมในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทราบถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษา และมหาวิทยาลัย ในการนี้ ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เรียนอย่างไร  ให้ประสบความสำเร็จ” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 50 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *