วันที่ 3 สิงหาคม 2566 คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมกับศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดย ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมต้อนรับ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมคณะ ในโอกาสได้เข้าเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *