วันที่ 11 สิงหาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดี เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การดูแลนักศึกษา การเตรียมความพร้อมในการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ขอบคุณ ไชยวงศ์ หัวหน้าโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คุณธัญพร ก้านเกศ เจ้าหน้าที่หารงานทั่วไป เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *