วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร (อาชีวศึกษา) ร่วมกับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดในรูปแบบ Online โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ภรภิพัด มูลไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายยงยุทธ สุทธิชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมนำเสนอและให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรโดยพร้อมเพรียงกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *