วันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปฏิบัติงานในยุค Digital Transformation เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของคณะต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *