วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพประสบการณ์ของบุคลากร ณ โรงแรม วิกกี้ โฮเทล อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก สามัคคี และ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ ท่วงท่าที่งดงามคือบุคลิกภาพที่ดีงาม และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิาภาพ ในการนี้ ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *