วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมค่ายทักษะความรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน Soft Skill) ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะความสามารถทางด้านอารมณ์ การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเพิ่มทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม พัฒนาตนเอง สร้างเจตคติที่ดีในการเรียน พร้อมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอกอัมรินทร์ การุญ และคุณรัฐธรรม วงศ์สาย เป็นวิทยากร ในการนี้ อาจารย์ขอบคุณ ไชยวงศ์ หัวหน้าโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *