วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ   การอาชีวศึกษา จำนวน 16 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา งานวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน ในการนี้ ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *