วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ “KM Day” ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพให้กับบุคลากรทุกคนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูบุคลากรและหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่คณะและสังคม ในการนี้ ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผศ.ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ รศ.ดร.วิสัน ชารี ผู้ช่วยคณบดีด้านยุทธศาสตร์และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.สมพร หงษ์กง ผศ.ดร.ปราโมทย์ เหลาลาภะ และนางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์ เป็นคณะกรรมการตัดสิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *