วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตนักคิดสีเขียว ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) ณ ห้องประชุมค้ำคูน 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาด้านความคิด ป้องกันปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับนักศึกษาทุน ช่วยกำกับติดตามดูแลนักศึกษา ให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต และพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไป โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต การพัฒนาทักษะชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ วิทยากรโดย คุณณัฐณิชา ต่อพล นักจิตวิทยาคลินิก และคุณวรเมธ ดอกดวง นักจิตวิทยา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ในการนี้ ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *