วันที่ 27 ตุลาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมการนำเสนอแผนงาน แนวคิดการเสนอของบประมาณครุภัณฑ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรได้ร่วมนำเสนอแผนงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ แนวคิดการพัฒนาต่อยอดทางการศึกษา การบริการวิชาการ และการบริการวิชาชีพเพื่อพัฒนาสังคม เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *