วันที่ 23 – 24 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุน เสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพสู่เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพ และสมรรถนะด้านยานยนต์ไฟฟ้า ให้กับนักศึกษา เป็นแนวทางไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า การ Spot แบตเตอรี่  มอเตอร์ไฟฟ้า  กล่องควบคุม รวมถึงการประกอบยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.มีแสน แก่นชูวงศ์ ผศ.ดร.จีระพงศ์ ศรีวิชัย อาจารย์ เมธา ทัศคร ผศ.คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์ ผศ.ดร.กฤตยา สมสัย อาจารย์บัญชา ล้ำเลิศ อาจารย์ศรายุทธ พลสีลา อาจารย์ธวัช กองสี คุณอภิชาต ราชคำ คุณธานีรัตน์ ร่มเกษ คุณอภิชาต อาแพงพันธ์ อาจารย์มานิตย์ จันมี อาจารย์สุรศักดิ์ หมื่นจูม อาจารย์นิวัติ พรหมส่วน เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *