วันที่ 18 ตุลาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพครูก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุม ค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพแก่นักศึกษา แนวทางการปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้ตรงความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จงเจริญ คุ้มบุญ อาจารย์ขอบคุณ ไชยวงศ์ อาจารย์อุรา คล่องแคล่ว และ ผศ.ดร.นิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ  เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *