วานนี้ (11 ธ.ค. 2562) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในนาม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ลงนามตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท อาซีฟา (ASEFA) จำกัด (มหาชน) ภายใต้ความร่วมมือนี้ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ เพื่อผลิตกำลังคนด้านสายอาชีพชั้นสูง ผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

  1. ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
  2. เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาและสถานประกอบการที่ต้องการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและระบบปกติ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะความรู้ ความชำนาญ และพัฒนาวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
  4. เพื่อสร้างความร่วมมือผลิตบุคลากรในระดับ ปวช.และระดับที่สูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ

ในโอากสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมเสวนาในงาน ASEFA INNOVATION DAY 2019 และเยี่ยมชมนวัตกรรม และท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณไพบูลย์ อังคณากรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นอย่างสูง ที่พร้อมสนับสนุนพันธกิจของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *