สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีกำหนดจัดทำ โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์: NECTEC e-Camp 2019 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ และนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ ทำการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อประยุกต์ใช้งานต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้มีสิทธิ์สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1
  • จำนวนรับ: 60 คน
  • วันที่รับสมัคร: สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 มกราคม 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ: วันที่ 31 มกราคม 2563
  • วันจัดโครงการ: ระหว่างวันที่ 7 – 11 ก.พ. 2563 ในการนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ ดร.เมธา ทัศคร โทร. 08-7947-8934 หรือ 042-772-391

กิจกรรมในโครงการ


วันที่/เวลา

08.00 – 10.30

10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 17.00 น.

17.30 – 18.30 น.

19.00 – 21.00 น.

วันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2563


รายงานตัว

-พิธีเปิดค่าย ฯ
-จัดนักเรียนเข้าที่พักและแนะนำสถานที่ในการจัดอบรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวไฟฟ้า
-การแบ่งชนิดของไฟฟ้า
-คุณสมบัติของไฟฟ้ากระแสตรง

ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิค
-หม้อแปลง
-ไดโอด
-รีเลย์               
-ทรานซิสเตอร์

พักรับประทานอาหารเย็น

กิจกรรมนันทนาการ

วันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2563

ดิจิตอลพื้นฐาน
-ระบบเลขฐาน          
-การบวกลบเลขฐาน
-การแปลงค่าเลขฐาน

มัลติมิเตอร์และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

วันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2563

การเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ KidBright

ปฏิบัติการบอร์ดKidBright

วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2563

ทัศนศึกษา/กิจกรรมหา RC ฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์

สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2563

ประกวดแข่งขันผลงานและการนำเสนอ

พิธีปิดค่าย ฯ และมอบใบประกาศ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *