16 ตุลาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและความต้องการของสถานประกอบการในการนี้ อาจารย์ ดร.เสกสรร พลสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *