คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ในโอกาส

ได้รับพระราชทาน
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *