9 พฤศจิกายน 2563 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการนำเสนอและพิจารณาการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเปิดโอกาสให้ผู้เสนอของบประมาณ ได้นำเสนอข้อมูลความสำคัญ และความจำเป็นของรายการที่เสนอของบประมาณต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาหน่วยงานและทิศทางการเสนอของบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ ต่อบุคลากรอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *