ประกาศคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรื่อง การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2564 เห็นชอบให้ รูปแบบการสอบกลางภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ โดย #อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดสอบและเก็บคะแนนการสอบกลางภาคด้วยตนเองทางระบบ Online เท่านั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *