วันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการบุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (สายวิชาการ) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำปรึกษาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในการนี้ ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *