วันที่ 4 สิงหาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร  จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสู่การให้คำปรึกษาในการใช้ชีวิตของนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงภารกิจ และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการปรับตัวในยุคดิจิทัล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รศ.ดร.จารุณี ชามาตย์ และ อาจารย์ ดร.ชนิตา พิมพ์ศรี อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *