วันที่ 19 สิงหาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting)  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งผลการตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย ผศ.ดร.ลิ่มทอง พรหมดี และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะฯ ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *