วันที่ 2 ตุลาคม 2564 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดยผศ.อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมต้อนรับคณะทํางานฯในโอกาสที่สำนักงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีคณะทํางานฝ่ายประสานงาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. จรูญศรี มาดิลกโกวิท และ พันโทหญิงรัตน์เกล้า สนิทรักษา ได้เข้าเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ประจำปี 2564 โดยมีนักศึกษาทุนพระราชทานที่กำลังศึกษาอยู่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จำนวนทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ Mr.Chhem Sovannarat นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 , Mr.Mean Dalin นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 และ Miss Navy Punlok นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมดูแลให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจและข้อเสนอแนะและการใช้ชีวิตเสมือนเป็นผู้ปกครองของนักเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบในเรื่องการเรียนติดตามความขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และให้แนวคิดและแนวทางการดำเนินการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายสืบต่อไป ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *