โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ณ ห้อง 5306 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาเเละพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนสถานประกอบการบริษัทโตโยต้าเบสท์จำกัด โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยตัวแทนสถานประกอบการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยีจำนวน 20 คน

3 พฤศจิกายน 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *