วันที่ 27 มกราคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา  และคณะทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนงาน  แผนงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับทีมหนุนเสริม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meting ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา-อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานแผนงบประมาณ ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *