วันที่ 5 มีนาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต และเตรียมความพร้อมสู่สังคมในยุค New Normal สำหรับนักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ส่งเสริมทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกัน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีไพรัช นิภานันท์ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ  นางจิราพร มณีปกรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด งานจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา ในการนี้ ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *