นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2565

        วันที่ 9 สิง […]