วันที่ 22พฤษภาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสานวิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต และส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา สำหรับนักศึกษาโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (work-integratedlearning) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดถ้ำผาแด่น และพิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมอันดีงาม และยังช่วยให้นักศึกษามีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *