วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบความรู้ ความสามารถมาตรฐาน   ฝีมือแรงงาน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1 ณ อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะเพื่อนำไปสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มีชัย แจ่มใส ผศ.ดร.วิชัย ครองกิจศิริอาจารย์อุรา คล่องแคล่ว  อาจารย์จีรภา เพลาวัน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *