วันที่ 29 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสานวิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะ ขับเคลื่อนนโยบาย Green University ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ของนักศึกษาด้านการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างองค์รู้ให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในการนี้ อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *