วันที่ 1 – 9 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม จำนวน 42 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565 ณ อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป อันจะเป็นการส่งเสริมฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์ อาจารย์รัก สกุลพงศ์ อาจารย์ภานุมาส แสนพวง อาจารย์อัษฎาวุธ เพชรพรรณ ผศ.ดร.จีระพงศ์ ศรีวิชัย อาจารย์เมธา ทัศคร อาจารย์ ดร.อรรคชัย ภูผานิล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากร ในการนี้ อาจารย์ ดร.เสกสรร พลสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *