วันที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสานวิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร กิจกรรมที่ 1 การพัฒนายกร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรให้มีโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงในการวิพากษ์หลักสูตรต่อไป โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *