วันที่ 24-25 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการบริหารโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน..ได้เข้าใจในกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานให้บรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับเป้าหมายของกองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากวิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และสถาบันสหสรรพศาสตร์ รวมจำนวน 50 คน โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการอบรมแนวทางในการดำเนินงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ การใช้งานระบบบริหารงบประมาณโครงการ (EEF.RMUTI-KPI.SYSTEM).ซึ่งมีรูปแบบการอบรมทั้ง..Online  และ Onsite ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *