เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม และวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมายในอีก 5 ปี (2565-2569) ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และอาจารย์สมพงษ์ วะทันติ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *